Forum Gladiatorius (21)
Banka (8)
Cvičiště (20)
Gildovní tržiště (15)
Knihovna (16)
Lázně (17)
Negotium X (7)
Skladiště (5)
Síň mistra války (14)
Templum (16)
Vila Medici (18)
Toto je hlavní sídlo gildy Olymp. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.