Forum Gladiatorius (19)
Banka (13)
Cvičiště (20)
Gildovní tržiště (20)
Knihovna (20)
Lázně (19)
Negotium X (14)
Skladiště (7)
Síň mistra války (20)
Templum (20)
Vila Medici (18)
Toto je hlavní sídlo gildy Bratva. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.